ლოგო

პატიმრებთან ვიზიტის დაჯავშნის კალენდარი

ჯავშნის გაკეთება
ჯავშნის გაუქმება

26 სექტემბერი - 02 ოქტომბერი 2022

26 სექტემბერი - 02 ოქტომბერი 2022

09:00 - 09:30

09:30 - 10:00

10:00 - 10:30

10:30 - 11:00

11:00 - 11:30

11:30 - 12:00

12:00 - 12:30

12:30 - 13:00

13:00 - 13:30

13:30 - 14:00

14:00 - 14:30

14:30 - 15:00

15:00 - 15:30

15:30 - 16:00

16:00 - 16:30

16:30 - 17:00

17:00 - 17:30

17:30 - 18:00

18:00 - 18:30

ორშაბათი
26 სექტემბერი

ორ
26 სექ

სამშაბათი
27 სექტემბერი

სამ
27 სექ

2 ადგილი

2 ადგ

5 ადგილი

5 ადგ

1 ადგილი

1 ადგ

5 ადგილი

5 ადგ

3 ადგილი

3 ადგ

4 ადგილი

4 ადგ

5 ადგილი

5 ადგ

7 ადგილი

7 ადგ

4 ადგილი

4 ადგ

6 ადგილი

6 ადგ

6 ადგილი

6 ადგ

5 ადგილი

5 ადგ

6 ადგილი

6 ადგ

6 ადგილი

6 ადგ

ოთხშაბათი
28 სექტემბერი

ოთხ
28 სექ

9 ადგილი

9 ადგ

10 ადგილი

10 ადგ

10 ადგილი

10 ადგ

9 ადგილი

9 ადგ

10 ადგილი

10 ადგ

9 ადგილი

9 ადგ

6 ადგილი

6 ადგ

7 ადგილი

7 ადგ

7 ადგილი

7 ადგ

7 ადგილი

7 ადგ

7 ადგილი

7 ადგ

7 ადგილი

7 ადგ

6 ადგილი

6 ადგ

7 ადგილი

7 ადგ

6 ადგილი

6 ადგ

7 ადგილი

7 ადგ

7 ადგილი

7 ადგ

7 ადგილი

7 ადგ

ხუთშაბათი
29 სექტემბერი

ხუთ
29 სექ

10 ადგილი

10 ადგ

10 ადგილი

10 ადგ

9 ადგილი

9 ადგ

9 ადგილი

9 ადგ

9 ადგილი

9 ადგ

10 ადგილი

10 ადგ

7 ადგილი

7 ადგ

7 ადგილი

7 ადგ

7 ადგილი

7 ადგ

7 ადგილი

7 ადგ

6 ადგილი

6 ადგ

6 ადგილი

6 ადგ

6 ადგილი

6 ადგ

7 ადგილი

7 ადგ

7 ადგილი

7 ადგ

7 ადგილი

7 ადგ

7 ადგილი

7 ადგ

7 ადგილი

7 ადგ

პარასკევი
30 სექტემბერი

პარ
30 სექ

13 ადგილი

13 ადგ

13 ადგილი

13 ადგ

13 ადგილი

13 ადგ

14 ადგილი

14 ადგ

14 ადგილი

14 ადგ

14 ადგილი

14 ადგ

7 ადგილი

7 ადგ

7 ადგილი

7 ადგ

6 ადგილი

6 ადგ

6 ადგილი

6 ადგ

7 ადგილი

7 ადგ

7 ადგილი

7 ადგ

7 ადგილი

7 ადგ

7 ადგილი

7 ადგ

7 ადგილი

7 ადგ

7 ადგილი

7 ადგ

7 ადგილი

7 ადგ

7 ადგილი

7 ადგ

შაბათი
01 ოქტომბერი

შაბ
01 ოქტ

კვირა
02 ოქტომბერი

კვ
02 ოქტ